Centraal Punt Afpakken

Kies op de startpagina eerst je rol om het telefoonnummer van de helpdesk te zien. De medewerker van het Centraal Punt Afpakken kan vragen naar het versienummer. Het versienummer dat je momenteel gebruikt is: niet van toepassing - selecteer eerst een rol Het versienummer dat je momenteel gebruikt is: Heb je suggesties of fouten die niet direct storend zijn, dan kunt je deze melden via de "Feedback" functionaliteit van deze webapp.


Werking


Beslagwizard

De beslagwizard is in 2012 door het toenmalige BOOM ontwikkeld ter ondersteuning van de conservatoire beslaglegging in Nederland door de opsporingsinstanties en de parketten. De wizard is daarna aangepast aan de invoering van het zgn. slachtofferbeslag per 1 januari 2014 en uitgebreid met klassiek beslag. De gebruiker wordt geleid naar de beslissing om geen of wel beslag te kunnen leggen, de juiste beslaggrond en de afhandeling van het beslag op verschillende soorten voorwerpen met de juiste formulieren. De beslagwizard kan zowel als onderdeel van de app als via de shortcut worden gebruikt.


Browsers en platforms

Deze webapp is te gebruiken met vrijwel alle gangbare browsers en PC's, laptops en mobiele apparaten, maar is geoptimaliseerd voor: Met browserversie(s): * Beperkte functionaliteit


Adobe Reader

De webapp biedt jou de mogelijk om een PDF-bestand te generen waarin de door jouw doorlopen vragen worden opgesomd. Het genereren van dit bestand is alleen mogelijk als je een online verbinding hebt. Om dit PDF-bestand te kunnen openen, heb je Adobe Acrobat Reader versie 7.0 of hoger nodig. Heb je nog geen Acrobat Reader of een lagere versie dan kun je dit programma gratis downloaden via de website van Adobe. De mogelijkheid om het PDF-bestand op te slaan of te mailen is afhankelijk van de versie van Adobe Acrobat Reader die je op jouw apparaat geïnstalleerd hebt.


Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van deze webapplicatie Afpakken de uiterste zorg is besteed, kan niet worden ingestaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden en aanvaarden de werkgroepleden van de beslisboom afpakken, de redacteurs en de afdeling webmanagement van de Politieacademie en het Openbaar Ministerie deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. De op de uitvoeringsdatum geldende wettelijke bepalingen zijn immers altijd leidend.

Selecteer 'pin to start'